Sökning

Vandas historia - från förhistoria till nutid

Välkommen för att bekanta dig med Helsinge sockens, köpings och landskommuns samt nutida Vanda stads historia via bilder, föremål och arkivmaterial.

Du har möjlighet att studera olika skikt av Vanda stads historia: bilderna av arkeologiska utgrävningar leder långt bakåt i tiden och flygfotona av det moderna Vanda ger en bild av hur staden ser ut uppifrån. Däremellan ryms bland annat föremål, bilder och ritningar från jugendpärlan Håkansböle gård, Leonardo da Vilhus skatter och mycket annat.

De bilder som har publicerats i Vanda stadsmuseums Finna-tjänst kan användas fritt, även i kommersiellt syfte. För reklambruk krävs tillstånd av de personer som finns med på bilderna. Vanda stadsmuseum och fotografen (om man vet vem) ska nämnas i anslutning till bilden. De bilder som visas i Finna licensieras med licensen CC 4.0 (internationell licens). Fotografierna som visas i tjänsten kan reproduceras i tryck.

Om det finns annat material, till exempel föremål eller dokument, som du behöver en tryckbar bild av, eller har andra frågor, kontakta Vanda stadsmuseums bildarkiv.

www.vantaankaupunginmuseo.fi

Vanda stadsmuseum. Foto: Antti Yrjönen / VKM.

Vanda stadsmuseum är inhyst i en stationsbyggnad ritad av Carl Albert Edelfelt.
Foto: Antti Yrjönen / VKM.

Öppettider